نقش آب در امور تشريعي و معنوي 17 ص

با ما باشید با یکی دیگر از فایل های قابل دانلود با عنوان : نقش آب در امور تشريعي و معنوي 17 ص|>p> فرمت فایل: ورد - Word ( - - قابل ویرایش ) تعداد صفحه : 23 نقش آب در امور تشريعي و معنوي فقيهان شيعه، مجموعه علم فقه رابه سه بخش کلي تقسيم مي نمايندکه شامل عبادات،معاملات وسياسات مي گردد. بخش اول بيشترمتضمن اعمال ورفتاري است که ميان انسان وخ|50383334|vga|

>p>فرمت فایل: ورد - Word( -- قابل ویرایش )تعداد صفحه : 23
نقش آب در امور تشريعي و معنوي فقيهان شيعه، مجموعه علم فقه رابه سه بخش کلي تقسيم مي نمايندکه شامل عبادات،معاملات وسياسات مي گردد. بخش اول بيشترمتضمن اعمال ورفتاري است که ميان انسان وخالق وجود دارد وگسترده ترين بخش فقه مي باشد. درابتدا وسرآغاز بخش عبادات ، فقيهان کتاب طهارت را مطرح مي کنند وبه بررسي احکام( مياه) يعني آب ها مي پردازند ومباحثي چون آب مطلق ،جاري ،کر،قليل وآب چاه وچشمه وآب مضاف وتغييرصفات داده وامثال آن مطرح مي شود که اين خود نشان دهنده اهميت اين موضوع مي باشد ومي توان گفت مدخل وسرآغازمباحث فقهي با روشني وطراوت آب شادابي مي يا بد. يکي ازبخش هاي مهم کتاب طهارت، بحث اقسام طهارت است که داراي دو تقسيم بندي کلي است. ◄ طهارت مائيه ◄ طهارت ترابيه يعني طهارت باآب وخاک ؛ چون اين دوازعمده ترين مطهرا ت وپاک کنندگان مي باشند، درمقام استدلال براي طهارت آب به آيه شريفه ذيل اشاره مي شود وهوالذي ارسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وانزلنا من السما ماء طهورا او کسي است که بادها رابشارتگراني پيش ازرحمتش فرستاده وازآسمان آبي پاک کننده نازل کرديم. کلمه طهوربروزن فعول است واين وزن معناي اسم آلت دارد. (طهور) يعني ( مايطهربه) ، هرچه باآن تطهير وطهارت به عمل مي آيد يعني سبب وعامل طهارت يعني خداوند آب راعامل وابزاراصلي طهارت قرار داده است ياآن که مي فرمايد: ... وينزل عليکم من السماءماء ليطهرکم به ويذهب عنکم رجزالشيطان وليربط علي قلوبکم ويثبت به الاقدام ... وآبي ازآسمان برايتان فرستاد، تا شما را با آن پاک کند؛ وپليدي شيطان را ازشما دور سازد؛ ودلهايتان رامحکم وگامها را با آن استوار دارد. دراين آيه نيزبه نقش پاکيزگي وطهارت بخشي آب توام با تاکيد اشاره مي شود. ازسويي ديگر همان گونه که مي دانيم متکامل ترين عبادتي که درتمام اديان الهي روح همه عبادت ها استقسمتی از محتوی متن پروژه میباشد که به صورت نمونه ، بعد از پرداخت آنلاین در فروشگاه فایل آنی فایل را دانلود نمایید .
« پرداخت آنلاین و دانلود در قسمت پایین »


مطالب دیگر:
تحقیق وحي و تكامل نبوتتحقیق از کودکی پیامبر (ص) تا واقعه غدیرتحقیق شناخت قرآنتحقیق قرآن شناسی (تحلیل و بررسی)تحقیق گناه و قدرت توبهتحقیق خانواده و تربيت فرزندانتحقیق مباني فقهي و حقوقي اعتبار شهادت زنان در اثبات دعاويتحقیق قصه های کامل قرآنتحقیق نماز و پرستش پروردگارتحقیق فضيلت و آثار و فوايد تلاوت قرآن كريمتحقیق مسئله حجابتحقیق یهودیان و حضرت محمد (ص)تحقیق زندگی نامه فاطمه (س)تحقیق فداکاری بی نظیر حضرت علی (ع)تحقیق مصلح جهاني در كتب اديانتحقیق مردم مدينه و رسول اكرم (ص)تحقیق فلسفه خلقت انسان از نظر اسلامتحقیق مسیحیت و یهودیتتحقیق عيد قربانتحقیق دین و اخلاقتحقیق جوان از ديدگاه قرآن و معصومانتحقیق بررسی خلقت جهان در اندیشه اسلامیتحقیق مساله ارتباط علم و دين در جهان اسلامتحقیق مرگ و زندگی بعد از آنتحقیق معاد در ادیان دیگر